//escaped above
 • Pts – Cts: 08:00 – 18:00
 • +90 212 438 42 06
 • info@taksimdanismanlik.com
 • ISO 28000 Eğitimi

  Tedarik zincirini daha güvenli hale getirmek için, işletmelerin ISO 28000 Eğitimi alması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim, işletmelerin uluslararası düzeyde tanınan bir yönetim sistemi kurmasını sağlamaktadur. ISO 28000, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına, tedarik zincirlerinde güvenliği artırma ve daha etkin bir yönetim sistemi kurma fırsatı vermektedir. Bu standart, diğer yönetim sistemleri ile çok kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir ve yerel ve ulusal düzeydeki diğer yasal düzenlemeler ile uyumlaştırılabilir.

  ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi alan işletmeler, bu standardın amacı, kapsamı, maddeleri ve pratikteki karşılığı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmektedir. Eğitime katılan kişiler, ISO 28000’in tedarik zinciri güvenliğine yönelik getirdiği risk temelli yaklaşımı ve PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al) metodolojisini öğrenme şansına sahip olmaktadır. ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, günümüzde özellikle karmaşık tedarik zinciri süreçlerini basite indirmek ve birden fazla tedarik zincirini aynı anda ve güvenli bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için büyük faydalar sağlamaktadır.

  ISO 28000 Eğitimi Detayları

  Konu Başlıkları

  • Tedarik zinciri nedir?
  • ISO 28000’e neden ihtiyaç duyulmuştur?
  • ISO 28000 standardının amacı, kapsamı ve faydaları nelerdir?
  • ISO 28000 standart ailesinde yer alan diğer standartlar
  • ISO 28000 standart maddelerinin açıklanması, yorumlanması ve örneklendirilmesi
  • Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen işletmelerin uyması gereken kurallar
  • Bu süreçte işletmelerin yaşayabileceği olası zorluklar ve bunları çözümünde dikkat edilmesi gereken hususlar
  • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulum, denetim ve belgelendirme süreçleri

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin temel amacı, katılımcılara ISO 28000 standardının ve yönetim sisteminin amacını, gerekliliklerini ve bu sistemin kuruluş adımlarını anlatmaktır. Eğitime katılan kişiler tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması konusunda uluslararası bir standart olan ISO 28000 hakkında doyurucu bilgiler edinebilmektedir.

  Eğitim, işletmelerde tedarik zinciri süreçlerinden sorumlu olan tüm kişilere hitap etmektedir. Tedarik zincirlerinin kurulması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması gibi konularda görevli olan her seviyeden yönetici ve çalışan eğitime katılabilir.

  ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi genellikle 1 gün sürmektedir. Eğitim süresi, katılımcı profili ve eğitimde işlenen konulara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Özel bir talep olması durumunda 2 veya 3 güne kadar uzayabilmektedir.

  Eğitime katılan kişiler ISO 28000 ile ilgili diğer sorularına da cevap alma şansına sahip olabilmektedir. Teorik bilgilendirmelerin yanında, bu konuyla ilgili örnek vakalar da standardın ve yönetim sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

  ISO 28000 Eğitiminin Faydaları

  Gelişen teknoloji ile beraber günümüzde tedarik zincirleri daha uzun ve karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. İşletmeler, maliyetlerini düşürmek ve ürün kalitesini artırmak için dünyanın hemen her noktasından ürün ve hizmet tedariki yapabilmektedir. Bu, şirketlere birçok fayda sağlamakla beraber, işletmelerin tedarik zinciri güvenliğini de tehlikeye atabilmektedir. Zira, bu süreçte ürünler kaybolabilir, çalınabilir, çeşitli sabotaj girişimleri, doğa olayları veya terörizm faaliyetleri ile karşı karşıya kalabilir. ISO 28000 standardı ve bu bağlamda işletme bünyesinde kurulan yönetim sistemidir. işletmelerin bu riskleri ve tehlikeleri önceden tespit etmesini ve proaktif bir yaklaşım ile uygun önlemler almasını sağlamaktadır. ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi şirketlere bu sistemin kurallarını esaslarını; kurulum, denetim ve belgelendirme süreçlerini anlatmaktadır.

  ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılan kişiler, güvenlik yönetim sistemi  hakkında standartta bahsedilen şu konular ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmektedir.

  • Genel gereksinimler
  • Güvenlik yönetimi politikası
  • Güvenlik riski değerlendirmesi ve planlaması: Güvenlik yönetimi hedefleri, çıktıları ve programlarının belirlenmesi vs.
  • Uygulama ve operasyon: Haberleşme prosedürleri, dokümantasyon, kayıtlar, veri kontrolleri; acil durum önlemleri, plan ve prosedürlerinin hazırlanması vs.
  • Kontrol ve düzeltici eylem
  • Yönetimin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme: Güvenlik performansının ölçülmesi ve kontrol edilmesi, sistem değerlendirme, denetimler, güvenlik kaynaklı sorunlar için düzeltici ve önleyici aksiyon planlarının oluşturulması, kayıtların kontrolü vs.
  • ISO 28000:2007, ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2000 arasında uygunluk

  ISO 28000’in gerekliliklerini uygulayan tedarik zincirinin güvenliğini bu standardın esaslarına uygun şekilde sağlayan işletmeler, doğrudan ve dolaylı olarak birçok fayda elde etmektedir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

  • Ürünlerin, üretimden son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerde kaybolma, çalınma, hasar görme gibi risklerini minimize eder.
  • Tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması konusunda, üst yönetim dahil olmak üzere tüm kişi ve birimlerin ortak hareket etmesini sağlar.
  • ISO 28000, işletmelerin gümrük işlemlerini kolaylaştırır. Tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemine sahip işletmeler, gümrük faaliyetlerinden kaynaklı riskleri ve tehlikeleri önceden tespit ederek bu konuda proaktif davranabilir.
  • Tedarik zinciri güvenli olan işletmeler, paydaşlarının nezdinde saygınlık kazanır; kurumsal itibarı artar ve markaya olan güven yükselir.
  • Tedarik zincirindeki olası güvenlik zaafiyetlerinden kaynaklı maliyetler en aza indirilir.
  • ISO 28000’i uygulayan şirketlerin piyasadaki rekabet gücü de artar.

  Eğitimlerimiz online olarak zoom programından yapılmaktadır. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar “Eğitim Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.

  ISO 28000 Eğitimine Katılmak İçin Bize UlaşınEğitim tarihi, eğitim ücreti ve daha detaylı bilgi için

  Call Now Button